Dr. Hong Li

Ph.D., Director

elanhonglee@163.com

(86) 1391-121-7570

(8610) 6276-7380

Ms. Houju Huang

MA, Assistant Director

csihuang@126.com

(86) 1381-085-6943

(8610) 6276-0629

Ms. Ying Zhou

MA, Program Coordinator

csizhou@126.com

(86) 1381-191-8742

(8610) 6276-0629

Dr. Youli Sun

Director Emeritus

youlisun@yahoo.com

(86) 1391-127-6089